Pooblastila

1. VARNOST PRI DELU

Storitve varnosti pri delu izvajamo na podlagi Odločbe o izdaji dovoljenja za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu št. 10200-21/2016/5 Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

DOVOLJENJE.PDF 

 

2. VARSTVO PRED POŽAROM

Storitve varstva pred požarom izvajamo na podlagi pooblastila izdanega s strani Republike Slovenije, Ministrstva za obrambo, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje št. 8450-51/2016-2–DGZR.

POOBLASTILO.PDF
 

3. ALKOTEST

Merjenje alkohola v izdihanem zraku.

POTRDILO.PDF 

4. KOORDINACIJA VZD NA GRADBIŠČIH

Storitve koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih v fazi priprave in fazi izvajanja projekta izvajamo v skladu s potrdilom o usposobljenosti.

POTRDILO.PDF 

Comments are closed