Storitve

1. Varnost pri delu
2. Požarna varnost
3. Alkotest
4. Koordinacija VZD na gradbiščih

1. Varnost pri delu

 • Izdelava izjave o varnosti z oceno tveganja in revizij;
 • Usposabljanje zaposlenih iz varnosti in zdravja pri delu;
 • Pregledi in preizkusi delovne opreme;
 • Preiskave škodljivosti delovnega okolja (toplotne razmere, razsvetljava, hrup);
 • Svetovanje glede varnosti in zdravja pri delu;
 • Vzpostavitev in vodenje evidenc iz varnosti in zdravja pri delu;
 • Svetovanje in pomoč ob delovnih nesrečah;
 • Izdelava navodil za varno delo;
 • Pogodbeno izvajamo predpisane strokovne naloge;

2. Požarna varnost

 • Izdelava požarnih redov z vsemi prilogami
 • Vzpostavitev evidenc požarnega varstva
 • Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom
 • Usposabljanje zaposlenih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije
 • Pogodbeno izvajamo predpisane strokovne naloge

3. Alkotest

 • izdelava pravilnika o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc
 • test alkoholiziranosti in sestava ustreznega zapisnika

4. Koordinacija VZD na gradbiščih

 • koordinacija v fazi priprave projekta
 • koordinacija v fazi izvedbe projekta

Comments are closed